Suzhou Concert Hall
Suzhou Symphony Orchestra
Mo. Xu Zhong, conductor